Dissabte, 4 De Abril De 2020
Casa Nova de Valls, Guixers - 25285
Telèfon: 973492541 Fax: 662659774

Història

1 · 2 · 3 ...   »

Església de Sant Climent de Castelltort

Foto

Municipi: Guixers
Comarca: Solsonès
Adreça: LV-4241 Km 27 + 0,2 pista + 20 m a peu
Accés: Dificil
Època/ques: XI - XII
Estil/s: Romànic
Materials: Pedra - Morter
Ús original: Culte - Parròquia
Ús actual: En desús

CONSERVACIÓ:
Global:
Ruina
Entorn immediat: Ruïna
Entorn proper: Bo

Descripció: Es troba totalment abandonada i només en resta, d'època romànica, una finestra de pedra tosca, de doble esqueixades i arc de mig punt adovellat a l'exterior i restes de les pilastres i dels capitells de on arrencava la volta apuntada. També hi ha destacable un bloc de pedra reaprofitat en els murs, possiblement una llinda en origen, esculpit amb dos cercles juxtaposats, amb motius florals de sis pètals inscrits. Es un motiu també molt utilitzat a l'art medieval i té origen preromànic. Els veiem sovint en peces de caràcter  funerari com sarcófags i esteles o en piques baptismals; la flor pot al·ludir a l'anima, així com el número 6 o 12 que es relaciona amb la salvació. 

Església de Sant Martí de Guixers

Foto

Municipi: Guixers
Comarca: Solsonès
Adreça: LV-42441 Km26+ 1,4 pista
Accés: Fàcil
Època/ques: XI-XIII-XVII
Estil/s: Romànic
Materials: Morter, Pedra, Teula àrab
Mides: 6 x 13,70 metres
Ús original: Culte - Parròquia
Ús actual: Culte - Sufragània

Conservació:
Global:
Mitjà
Entorn immediat: Mitjà
Entorn proper: Bo

Descripció: Església d'una sola nau rectangular, capçada a llevant per un absis quadrat. Tot el conjunt ha estat sobrealçat. La teulada es a dos vessants i el frontis, a ponent, es coronat per un campanar d'espadanya amb dues llargues finestres cobertes amb un arc de mig punt. Rep la llum de llevant per la finestra de l'absis, de doble esqueixada i coberta amb un arc de mig punt adovellat. N'hi ha una altra de molt semblant al mur de migjorn i altre més al mur de la sagristia, d'època posterior. La porta, un arc de mig punt adovellat, és a migjorn. La porta està ornamentada amb uns ferros que segueixen models utilitzats als segles XII i XIII. Hi ha una cinta ampla i llisa que als seus extrems es bifurca en dues que s'afuen i es cargolen vers els costats oposats. També hi ha una cinta ampla guarnida amb uns solcs incisos, la qual dóna peu a pensar en quatre cintes juxtaposades; a l'igual que l'anterior, aquesta faixa es disposa horitzontalment i es bifurca als extrems, on s'afuen i cargolen vers extrems oposats. Combinades amb aquestes faixes hi ha unes petites cintes amb un sol extrem acabat en rínxol; aquestes ocupen l'espai que hi ha entre les cintes grans, de manera molt irregular i desordenada. A l'interior hi ha una volta apuntada amb un arc pre-absidal. L'absis presenta al cantó de l'evangeli, i 1 metre al cantó de l'epístola, una cornisa de pedres trapezoïdals amb bisell. Una pedra angular del cantó de migjorn de l'absis, d'uns 137 centímetres de llarg i 18 centímetres d'alt, presenta uns buidats de 13 centímetres, semblants a quatre nínxols. El parament es a base de carreus de pedra tosca ben tallats i afilerats.

Església de Sant Martí de la Corriu

Foto

Municipi: Guixers
Agregat: La Corriu
Comarca: Solsonès
Adreça: LV-4241 Km 23+5,4 pista
Accés: VTT
Època/ques: XI - XIII - XVIII
Estil/s: Romànic - Gòtic - Barroc
Materials: Pedra - Teula - Morter
Mides: 7 x 13,60 metres
Ús original: Culte - Parròquia
Ús actual: Culte - Sufragània

Conservació:
Global:
Dolent
Entorn immediat: Dolent
Entorn proper: Dolent

Descripció: Aquesta església ha patit diverses mutilacions i afegits al llarg del temps. A la capçalera de l'absis original se'n va construir un altre, també cuadrat. Al cantó nord hi ha l'afegit d'una capella, una sagristia i un campanar d'espadanya amb dues finestres d'arc de mig punt. Al frontis, refet de nou, hi ha una gran portalada gòtica que conserva encara la ferramenta de la portalada romànica. Aquests ferros estan força malmesos; el motiu és una estreta cinta horitzontal acabada en dues volutes, combinada amb un altre semblant, però més curta i creuant-ne verticalment, també hi ha algunes petites incisions en aquestes cintes. És segurament una obra d'un artesà popular. De les finestres originals nomes en queda una al mur meridional, les altres dues existens són posteriors; totes tres tenen una llinda monolítica on s'ha retallat un arc de mig punt. La finestra que està oberta a l'absis original és d'una esqueixada una altre es de dues esqueixades i l'altre és de parets paral·leles. Al mur oest de la capella afegida hi ha una escala adossada que puja fins a la coberta. A l'interior les voltes són apuntades, a l'igual que els arcs de les capelles i els dos pre-absidals en degradació que substitueixen l'antic mur de l'absis primitiu i que donen pas a l'absis nou. L'interior es enguixat i repintat. La coberta es dues vessants. A les golfes de l'església, formant part d'una paret, es conserva un bloc de pedra rectangular, aprofitat d'una altre construcció. En ell es pot observar un relleu molt desgastat i de formes tosques. Es representen tres espais. En el primer, sota un arc de mig punt, sembla haver-hi una Mare de Déu amb el nen al costat esquerre. Al mig, en un arc de mig punt de doble llum que l'anterior, hi ha dues figures de costat. Per últim, inscrit dins d'un rectangle, hi ha un sarcòfag vist des de dalt i una figura, molt més petit que aquest, dintre. Aquest relleu es pot posar en relació amb altre de la portalada de Santa Maria de Puig-Aguilar; en aquest cas és més complex però presenta les mateixes limitacions tècniques i la incapacitat d'ordenar els motius. En el santuari també es representa un sarcòfag amb un cos a l'interior i la representació  de la Mare de Déu amb el nen; potser tenen relació amb rituals funeraris (podria tractar-se d'un ex-vot ofert a causa de la mort d'un infant) tot i que és poc clar.

Santuari de Santa Maria de Puig-Aguilar

Foto

Municipi: Guixers
Agregat: La Corriu
Comarca: Solsonès
Adreça: LV-4241 Km 23+7'8 pista
Accés: VTT
Època/ques: XVII, XI - XIII
Estils: Romànic - Barroc
Materials: Morter - Pedra - Teula àrab
Mides: 6,20 x 9 metres
Ús original: Culte - Santuari
Ús actual: Culte - Santuari

Conservació:
Global:
Bo
Entorn immediat: Bo
Entorn proper: Bo

Descripcio: Església d'una nau rectangular capçada per un absis quadrat. La coberta és de teula a dues vessants. L'absis està orientat a tramuntana. El parament està fet per pedres sense escairar. El conjunt ha sofert un sobrealçament i l'afegit d'un cos rectangular a la capçalera per ser utilitzat com a sagristia. També es va afegir un porxo que cobreix la porta d'entrada. No es veu cap finestra a la part antiga. A l'interior hi ha una volta de canó que arrenca d'una motllura. Hi ha també dos arcs torals de mig punt. Al cantó de llevant hi ha un campanar quadrat, amb quatre finestres obertes  amb un arc de mig punt amb teulada a quatre vessants. La porta s'obre a l'angle sud-est del mur frontal. Està constituïda per dos arcs de mig punt en degradació que arrenquen d'impostes que es desenvolupen sobretot a mà dreta. Hi ha elements esculpits en algunes de les dovelles de l'arc exterior, a l'intradós d'ambdós arcs i a les impostes de mà dreta. En una de les dovelles es representa la figura d'un àngel frontal amb les ales caigudes, a la clau la  Mare de Déu amb el nen assegut i, a la dreta, un sarcòfag vist des de dalt amb un personatge nu a l'interior, possiblement un albat. A l'intradós de l'arc exterior, de manera esquemàtica, hi ha tres personatges, dos dels quals sembla que s'agafin les mans i l'altre apareix sol, amb el cap girat en direcció al costat oposat al d'aquells. A l'intradós interior hi ha un motiu floral radial de set pètal inscrit en un cercle. A les impostes hi ha un motiu geomètric consistent en la jux taposició d'una estrella de vuit puntes. Finalment, a tall de permòdols, a l'interior hi ha dos caps humans molt esquemàtics. Aquests relleus denoten la mà d'un artesà popular i la tematica és de dificil explicació. Les dovelles de l'arc recorden a conjunts en què la Mare de Déu amb el nen són envoltats d'àngels turiferaris, com en el timpà de Santa Maria de Cornellà de Conflent. La figura del sarcòfag pot simbolitzar l'ànima figurada. És estrany, en el romànic català, trobar figuració en arquivoltes disposades radialment però  una excepció seria Santa Maria de Covet ( al Pallars Jussà). També són problemàtics els personatges de l'intradós; el seu esquematisme recorda a la cara frontal del sarcòfag de Castellnou d'Ossó (Urgell). De fet, la flor de set pètals apareix sovint en sarcòfags (malgrat és més usual de sis pètals) de totes maneres, es estrany un motiu funerari en una porta. Els dos caps poden ser només ornamentals com als Tracs (Llobera) i al Sàlzer (Odèn). La datació del santuari és del segle XII i XIII; la composició de la Mare de Déu i el nen, que denota una relació entre ambdós i una pèrdua de rigidesa, el  situa més aviat en un moment difícil de determinar, però no anterior al darrer terç del segle XII.

1 · 2 · 3 ...   »

Mapa Web