Dissabte, 22 De Febrer De 2020
Casa Nova de Valls, Guixers - 25285
Telèfon: 973492541 Fax: 662659774

25/06/2019

Pla d'Arrendaments i Submnistraments 2017-2018-2019


Foto

Guixers, 25 de juny de 2019

La Diputació de Lleida, resol el Pla de Arrendaments i Subministraments anualitat 2018

 

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 07/2018, en sessió de caràcter ordinari del 5 de març de 2018, i d'acord amb el que disposa l'article 11 de les Bases reguladores del pla d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitat 2017, 2018 i 2019, aporvades pel Ple de la Corporació de 19 de maig de 2017, va acordar aprovar la resolució de la convocatòria del Pla d'Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, i en conseqüència la concessió d'ajuts a l'Ajuntament de Guixers per import de 6.351,68 euros anualitat 2018.

 

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

 

 

https://www.diputaciolleida.cat

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2018_54_1992.Mapa Web