Dijous, 23 De Gener De 2020
Casa Nova de Valls, Guixers - 25285
Telèfon: 973492541 Fax: 662659774

03/07/2019

Col·locació de taules a l'àrea recreativa del Codó


Foto

Guixers, 1 de juliol de 2019

Col·locació de taules a l'àrea recreativa del Codó.

 

La Presidència de la Diputació de Lleida amb el decret número 5224, de 26 de novembre de 2018, expedient 201803909, i d'acord amb el que disposa l'article 12a de les Bases reguladores de l'atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms preveuen, entre els diferents supòsits de concessió directa de subvencions, l'atorgament de subvencions a les actuacions d'interès o utilitat pública en els àmbits culturals, esportiu, social, econòmic o humanitari, i en conseqüència la concessió d'ajuts a l'Ajuntament de Guixers per import de 8.700,00 euros.

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.

https://www.diputaciolleida.catMapa Web