Dissabte, 4 De Abril De 2020
Casa Nova de Valls, Guixers - 25285
Telèfon: 973492541 Fax: 662659774

25/02/2020

Subvenció Pla d’Arrendaments i Subministraments 2017-2018-2019


Foto

25 de febrer de 2020

La Diputació de Lleida, resol el Pla de  Arrendaments i Subministraments anualitat 2019

La Junta de Govern  de la Diputació de Lleida número 07/2018, en sessió de caràcter ordinari del 5 de març de 2018, i d´acord amb el que disposa larticle 11 de les Bases reguladores del Pla d´arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, aprovades pel Ple de la Corporació de 19 de maig de 2017, va acordar aprovar la resolució de la convocatòria del Pla d´Arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, i en conseqüència la concessió d´ajuts a l´Ajuntament de Guixers per import de 6.351.68 euros anualitat 2019.

https://www.diputaciolleida.cat

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2018_54_1992

 

 

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.


Informació addicional


Mapa Web