Dissabte, 4 De Abril De 2020
Casa Nova de Valls, Guixers - 25285
Telèfon: 973492541 Fax: 662659774

16/03/2020

Evitar la propagació del coronavirus Covid-19


Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

 

Adquisició daliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

Assistència a instal·lacions sanitàries

Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial

Tornar al lloc de residència habitual

Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

Desplaçament a entitats financeres4per causa de força major o per situació de necessitat

Qualsevol altra activitat danàloga naturalesa degudament justificada


Informació addicional


Mapa Web